BVT

bezvýkopové technologie

SANACE TECHNOLOGIÍ UV LINER
SANACE TECHNOLOGIÍ UV LINER

Zajišťujeme úsekové bezvýkopové opravy kanalizace DN 150 až 1 500 s použitím skelného rukávce napuštěného pryskyřicí a vytvrzovaného UV zářením.

ZEMNÍ PROTLAKY
ZEMNÍ PROTLAKY

Provádíme zemní protlačovací práce: vzduchové, řízené hydraulické i horizontální od průměru 32 mm do průměru 300 mm a délky 130 m, pro zeminu třídy 1–4.

ČIŠTĚNÍ, MONITORING
ČIŠTĚNÍ, MONITORING

Provádíme čištění kanalizace i monitoring kanalizace TV kamerou.

LOKÁLNÍ OPRAVY
LOKÁLNÍ OPRAVY

Frézujeme překážky v kanalizaci, opravujeme napojení přípojek a kanalizací krátkými vložkami.

 

SANACE ŠACHET
SANACE ŠACHET

Zajišťujeme sanaci šachet pomocí ergelitových směsí a klingeritových cihel.

Sanace technologií UV Liner

Realizujeme úsekové bezvýkopové opravy kanalizací. V poškozeném potrubí vznikne nové a plně staticky únosné potrubí s životností minimálně 50 let.

UV Liner

Použití technologie UV LINER:

 • DN 150 – DN 1 500
 • kruhový, tlamový, vejčitý profil
 • průmyslové, splaškové, dešťové kanalizace

Postup instalace

Nejdříve připravíme kanalizační potrubí. Vyčistíme jej a odstraníme veškeré překážky, jako jsou přesazené přípojky, nálitky či kořenové vrůsty. Poté je pomocí navijáku vtažen sanační rukávec, který se na staveniště doveze již nasycený, v požadované délce, tloušťce stěny a dimenzi. Pomocí tlaku vzduchu se sanační rukávec natlakuje a umístí se do něj světelný řetězec UV lamp.

Následně je rukávec uzavřen packery a natlakován tak, aby přilnul ke stávajícímu potrubí. Tlak dle dimenze potrubí činí 250–600 mbar. Postupně se spustí UV lampy a působením UV záření na nasycenou vložku dochází k reakci pryskyřice a její vytvrzení, čímž vznikne nové potrubí.

Celý proces řídí počítač a rychlost tvrzení je zhruba 0,1 – 1,2 m/min dle dimenze potrubí a tloušťky stěny. Po dokončení vytvrzovacího procesu zapravíme konce rukávce v šachtách a pomocí frézovacího robota otevřeme přípojky. V případě potřeby zapravíme napojení přípojek na hlavní řad kloboukem nebo injektáží. Pomocí TV kamery poté zkontrolujeme správnost instalace a vytiskneme kompletní dokumentaci.

 

Postup instalace
Postup instalace sanačního rukávce


Návrh tloušťky stěny

Tloušťku stěny pro každou instalaci stanovujeme samostatně pomocí statického výpočtu. Statický výpočet bere v potaz stav stávajícího potrubí i jeho zatížení (vodou, zeminou, dopravou) a pro zamýšlený materiál vložky navrhne minimální tloušťku staticky relevantní vrstvy sanačního rukávce.

Ověření kvality instalace

Kvalita výsledného potrubí při použití bezvýkopových technologií, kdy je vložka vytvrzována na místě instalace, závisí nejen na kvalitě materiálu, ale také na správné instalaci. Abychom doložili vysokou úroveň naší práce, a tedy i deklarovanou kvalitu a parametry instalovaného potrubí, provádíme u instalovaného potrubí testování vzorků. Tyto testy doloží těsnost potrubí, jeho mechanické parametry i výslednou tloušťku stěny rukávce.

Výhody technologie UV LINER

 • Není třeba projekt, stavební povolení ani ohláška.
 • Minimální omezení provozu.
 • Denně lze běžně instalovat  až 150 m.

Oprava napojení přípojek

Oprava napojení přípojek slouží k opravě netěsností v místě napojení přípojky na hlavní řad (způsobených neodborným napojením přípojky či narušenou přípojkou – praskliny v místě napojení apod.), případně k opravě napojení po instalaci sanační vložky. Provést ji lze hned několika způsoby:

1) Klobouk

Kloboukovací jednotku je možné použít pro přípojky DN 100 mm až DN 200 mm zaústěné pod úhlem 45 ° až 90 ° k ose potrubí do hlavního řadu profilu DN 250 mm až DN 600 mm. Při použití klobouku dojde k zatěsnění poškozeného napojení přípojky. Pokud je však v okolí přípojky volný prostor, je vhodnější použít injektáž.

2) Injektáž

Tuto technologii lze použít pro potrubí DN 190 – DN 600, pro potrubí z kameniny či betonu a též pro rukávy používané na sanace kanalizací. Těsnicím materiálem je speciální malta nebo pryskyřice. Výhodou injektáže je proniknutí materiálu do meziprostor a vyplnění veškerých volných míst v okolí přípojky. Tím dosáhneme zpevnění napojení přípojky na hlavní řad.
 

Vizualizace opravy UV liner
Vizualizace opravy

 

Kontakt – Sanace technologií UV Liner

Miroslav Šebesta

Zemní protlaky

Provádíme zemní protlačovací práce (protlaky) od průměru 32 mm do průměru 300 mm a délky 130 m, pro zeminu třídy 1–4 (běžné protlaky), a to bezvýkopovou metodou řízeného vrtání a metodou roztlačování zeminy. Zemní protlaky jsou využitelné pro plynové, vodovodní, kanalizační, elektromontážní i telekomunikační vedení.

Disponujeme několika typy protlačovacích zařízení:

 • Vzduchové – Vermeer HHM 100 mm
 • Hydraulické – Plynoprojekt PZ 65, PZ 200 (rozšiřovací hlavy DN 230, 270, 315), vlastní výroba (rozšiřovací hlavy DN 230, 270, 315)
 • Řízené – Vermeer D16x20
   
Vizualizace protlačovacích prací
Vizualizace protlačovacích prací
  DN (mm) ROZŠÍŘENÍ DÉLKA (M) MATERIÁL TRUBEK
Protlačovací zařízení vzduchové 100 0 10 PE, PVC, PP, ocel
Protlačovací zařízení hydraulické 65 315 15 PE, PVC, PP, ocel
Protlačovací zařízení řízené 90 315 110 PE, PVC, PP, ocel

Kontakt  Zemní protlaky

PETR ZEDNÍK
vedoucí divize protlaky, realizace přípojek

Čištění a monitoring

Provádíme čištění kanalizace a monitoring kanalizace TV kamerou.

ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

Zajišťujeme čištění kanalizace – domovních kanalizačních přípojek (mechanické motorovým pérem), dešťových a splaškových kanalizačních stok i přípojek (tlakovou vodou) od DN 80 do DN 1000. Pro čištění dešťových i splaškových kanalizačních stok se používá čištění tlakovou vodou.

Tlakové čerpadlo je schopné generovat vodu pod regulovatelným tlakem až do výše několika set atmosfér. Na čerpadlo se připojí tlaková hadice ukončená tryskou. Trysky jsou vyměnitelné a s různým počtem otvorů pod různými úhly dle profilu potrubí a druhu čištěného materiálu. Dynamický proud vody pod vysokým tlakem působí na uvolnění zaneseného místa, čímž dochází k následnému odtoku ucpávek i různých usazenin a obnoví se průtočnost kanalizace.
 

Čištění kanalizace tlakovou vodou Trasko
Čištění kanalizace tlakovou vodou


MONITORING KANALIZACE TV KAMEROU

Pomocí revize kanalizace TV kamerou zjistíme stav kanalizačního potrubí a přípojek. Kamerový průzkum kanalizace provádíme od DN 100 až do DN 1 200. K dispozici máme dva kamerové systémy plně vybavené nejmodernější technikou. Součástí kamerového systému je posuvná kamera (pro revizi potrubí do DN 200) nebo pojízdná kamera s rotační hlavou (pro revizi potrubí do DN 1 200).

Před každou revizí kanalizace je nutné kanalizaci vyčistit. Kanalizace musí být natolik čistá, aby nečistoty nezakrývaly možné nedostatky a aby byl zajištěn bezproblémový průjezd kamery.

Výsledky monitoringu dodáváme písemně a na CD. Součástí vyhodnocení jsou protokoly o prohlídkách jednotlivých úseků a vyhodnocení stavu kanalizace včetně fotodokumentace a kamerového záznamu.
 

Monitoring kanalizace TV kamerou
Monitoring kanalizace TV kamerou


Kontakt – Čištění, monitoring

JAN SRBENÝ

Lokální opravy

Provádíme frézování kanalizace, odstraňování pevných usazenin z potrubí a opravu krátkými vložkami.

FRÉZOVÁNÍ KANALIZACE A ODSTRAŇOVÁNÍ PEVNÝCH USAZENIN Z POTRUBÍ

Frézování je bezvýkopová metoda opravy kanalizace, jež odstraňuje pevné usazeniny, kterých se není možné běžným čištěním tlakovou vodou zbavit (beton, zpevněné nánosy v potrubí, kořeny či přesazené přípojky).

Frézování kanalizace provádíme vlastním kanalizačním robotem pomocí speciálních fréz. Robot je přes kameru navigován operátorem k danému místu v kanalizaci, kde provede potřebné opravy. Po frézování kořenů doporučujeme potrubí vyvložkovat pomocí krátkých sanačních rukávců tak, aby kořeny do kanalizace znovu neprorostly.
 

Frézování kanalizace a odstraňování pevných usazenin z potrubí Trasko
Frézování kanalizace a odstraňování pevných usazenin z potrubí


KRÁTKÉ VLOŽKY

Bezvýkopová oprava kanalizace pomocí krátké vložky (textilie napuštěná pryskyřicí) slouží pro lokální opravy kanalizace. Opravu provádíme přes kanalizační šachtu následujícím postupem: Nejprve k poškozenému místu dopravíme „packer“ obalený sanačním rukávcem. Na poškozeném místě se obvod „packeru“ následně rozšíří stlačeným vzduchem a tkanina se tlakem přitiskne na stěnu poškozeného potrubí. Po vytvrdnutí „packer“ vypustíme a vytáhneme z potrubí. Krátká vložka těsně přilne k potrubí, díky čemuž jej přesně kopíruje.

Použití:

 • utěsnění netěsností
 • opravy lokálních prasklin, proražení
 • zajištění potrubí proti prorůstání kořenů
 • zajištění potrubí proti průsakům vody ve spojích
   
Krátké vložky
Krátké vložky

 

Kontakt – LOKÁLNÍ OPRAVY

Miroslav Šebesta

Sanace šachet

Sanace šachet provádíme zednicky pomocí speciálního kanalizačního materiálu odolného vůči vlhkosti: ergelitových směsí. Vnitřek šachet se nejprve očistí a odstraní se nesoudržný materiál. Na vnitřek staré šachty poté naneseme vrstvu nového materiálu, který se stěrkou vyspraví do hladké stěny. Takto vyspravit lze i dno a bermy. Samozřejmostí je rovněž navrtání nových stupadel. Pro opravu šachet lze použít také klingeritové cihly.

Kontakt – LOKÁLNÍ OPRAVY

Miroslav Šebesta