Lanškroun, ul. Vančurova - sanace DN 600, 260m

Investor
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Místo
Lanškroun
Rok dokončení
2019
Popis

Důvodem rekonstrukce byla především netěsnost stávající kanalizačních trub převážně v hrdlových spojích.  
Cílem bylo zajistit těsnost kanalizace a bezproblémové odvádění odpadních vod v souladu se současnými technickými a hygienickými požadavky na odvádění odpadních vod.

V úseku Š1 – Š2 na pozici 49m se nachází výškové zalomení cca 45° a ústí přímo do Š1. Celková délka úseku je 53m.

schema zalomeni

Realizace opravy takového směrového zalomení pomocí CIPP technologií je z technologického hlediska velmi problematická a pravděpodobně by došlo k tvorbě výrazných vrapů. 
Navíc po konzultaci s investorem se sanace nové části (PE) potrubí jevila jako zbytečná. 

Proto bylo zvoleno řešení, kdy sanace betonové roury skelným rukávcem vytvrzovaným UV zářením, bude ukončena cca 1m před směrovým zalomením. 
Zbývající 1m betonového potrubí bylo opraveno pomocí krátkých sanačních rukávců (KSR), které budou dotaženy až k PE potrubí a přechod mezi těmito dvěma materiály (skelný rukávec a KSR) bude zajištěn pomocí nerezového kroužku. 

Výškové zalomení je řešeno tak, že na betonovou troubu je napojeno PE potrubí pomocí tvarovek se stejnou vnitřní dimenzí. 

detail zalomeni

Postup instalace

  • vtahování sanačního rukávce bylo realizováno z Š2 stejně jako vložení řetězce UV lamp do kanalizace
  • tvrzení bylo zahájeno cca 1m před začátkem spadiště ve směru od Š1 
  • nevytvrzená část sanačního rukávce byla vyříznuta a následně vytržena 
  • KSR v délce 1m byl instalován od kraje sanačního rukávce až na PE potrubí
  • přechod mezi sanačním rukávcem a KSR byl vyřešen osazením koncového nerezového těsnícího kroužku, který překryl konec sanačního rukávce a KSR a zajistil těsnost celého systému

detail řešení

Pro realizaci rekonstrukce stoky byl použit skelný rukávec vytvrzovaný UV zářením SAERTEX-LINER, typ S+ se sílou staticky relevantní vrstvy 5mm a krátkodobým modulem pružnosti 16 800N/m2 a napětím v ohybu 250N/m2.

detail zalomeni
detail zalomení stoky
detail zalomení stoky
Zpět