Ochrana osobních údajů a cookies

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Zpracovávání osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
Společnost TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČ: 255 494 64, DIČ: CZ25549464, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2854 a její dceřiné společnosti (dále jen „TRASKO“) se zavázala chránit soukromí a osobní údaje jednotlivců, které v souvislosti se svou podnikatelskou činností zpracovává ve smyslu Nařízení GDPR.
Na této stránce získáte podrobné informace o tom, jakým způsobem TRASKO coby správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, jakých subjektů a za jakým účelem. Zároveň tato strana informuje subjekty údajů o jejich právech a nabízí kontaktní údaje pro případné dotazy stran nakládání s osobními údaji.

Tyto informace jsou rozděleny do dvou základních témat:
1.    UŽÍVÁNÍ COOKIES
2.    ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.    UŽÍVÁNÍ COOKIES

 

1)    Co jsou to cookies


Jako cookies označujeme malé datové soubory, které jsou v některých případech nezbytné pro určité funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si naše webové stránky mohou také zapamatovat různá nastavení, která jste si pro zobrazení či používání stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies anonymně umisťujeme na váš počítač. Jde o standardní metodu, pomocí které ukládají informace důležité pro svůj provoz všechny webové stránky na celém světě.


2)    Na co využíváme cookies na tomto webu


Cookies lze rozdělit podle délky jejich platnosti a podle toho, kdo a za jakým účelem je na váš počítač umísťuje.
Podle délky jejich platnosti rozlišujeme dvě kategorie:
•    Krátkodobé (sessioncookies) zůstávají ve vašem počítači do zavření vašeho prohlížeče, poté jsou automaticky vymazány.
•    Dlouhodobé (persistentcookies) zůstávají uloženy ve vašem počítači dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení konkrétní cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte. Návod, jak tak učinit, naleznete pro jednotlivé prohlížeče níže na této stránce.


Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává (tedy ukládá do vašich zařízení a následně využívá v nich uložené informace), je můžeme rozdělit do dvou kategorií:
•    Cookies první strany (firstparty cookies) - vytváří přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti daného webu. Bez nich by vám většina webových stránek nemohla poskytnout své základní funkce a různá uživatelská nastavení.
•    Cookies třetích stran (thirdparty cookies) - jsou nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí, různých analytických nástrojů nebo vložených videí.


3)    Jaké cookies využíváme na tomto webu


•    Technické (první strany, krátkodobé), které jsou nezbytné pro zajištění základní funkcionality webových stránek.
•    Google Analytics (třetí strany, dlouhodobé) používáme, abychom vám mohli stránky lépe přizpůsobit. V nástroji Google Analytics používáme pouze ty analytické funkce, které neshromažďují údaje potřebné k profilování uživatelů webu (věk, pohlaví, zájmy, IP adresa, apod.).
•    Cookies reklamních systémů Google (Adwords, DoubleClick), Facebook a Youtube (třetí strany, dlouhodobé). Tyto cookies slouží k marketingovému profilování. Díky nim jsme schopni s vámi zůstat v kontaktu například prostřednictvím personalizované reklamy na sociálních sítích.
•    Analytické – nástroj Smartlook (třetí strany, dlouhodobé). Díky nim můžeme pracovat na zlepšování našich webových stránek a zvyšování jejich užitečnosti a uživatelské přívětivosti pro vás.
•    Technické cookies lišty CookieBot (třetí strany, dlouhodobé), díky které si naše webové stránky pamatují vaše volby ohledně toho, s jakými (netechnickými) cookies nám umožňujete nakládat.
Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom Vás osobně jakkoli identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.


4)    Jak můžete upravit využívání cookies na Vašem zařízení


Všechny cookies, které ve vašem počítači jsou již uložené, můžete kdykoli vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umisťování cookies do vašich zařízení. V takovém případě ale nebudete moci využít všechny online služby, které webové stránky či e-shopy běžně nabízí. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče po kliknutí na odkaz v seznamu níže.
•    Chrome
•    Firefox
•    Internet Explorer
•    Opera
•    Safari
Podrobné informace o cookies naleznete na webových stránkách AboutCookies.org.
Další možností, jak ovlivnit nastavení cookies konkrétně na našich webových stránkách, je „cookies lišta“ CookieBot, která se vám objevila hned po načtení našich webových stránek. Můžete si na ní vybrat, které cookies nám dovolíte ukládat a které nikoli. Navíc na ní naleznete podrobnější informace o jednotlivých typech cookies. Můžete se tak plně kvalifikovaně rozhodnout.

 

2.    ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1)    Shromažďování osobních údajů


TRASKO zpracovává zejm. tyto osobní údaje:
•    údaje o osobách provádějících hospodářskou a obchodní činnost,
•    údaje o osobách zastupujících hospodářské subjekty, a uvedené ve veřejných rejstřících;
•    údaje o osobách, které působí jako kontaktní osoby podniků, v souvislosti s jejich pracovní funkcí.


TRASKO shromažďuje a zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění zákonných požadavků, plnění uzavřených smluv, poskytnutí služeb, zajištění obchodního styku, pro účely zaměstnávání a náboru pracovníků, a pro účely oprávněných zájmů TRASKO, pokud nebudou mít v daném případě přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů. 


Oprávněným zájmem může být i zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení), pokud Vám poskytujeme zboží či jiné plnění a obchodní sdělení s tím přímo souvisí. 
Vaše osobní údaje získáváme buď přímo od Vás výslovně, nebo pokud se registrujete do našich služeb, uzavíráte s námi smlouvu nebo využíváte nějakou službu. Některé z informací shromažďujeme automaticky s Vaším souhlasem, zejm. použitím cookies navštívením našich webových stránek.

 
O konkrétním důvodu zpracování Vašich osobních údajů Vás budeme vždy v každém konkrétním případě informovat, např. přímo v uzavírané smlouvě. 


V případě, že jste nás kontaktovali přes kontaktní formulář na našich webových stránkách, zpracováváme o vás následující údaje (po dobu nezbytně nutnou k vyřízení Vašeho požadavku):
•    Jméno a příjmení (bylo-li vyplněno);
•    E-mailovou adresu;
•    Telefonní číslo (bylo-li vyplněno);
•    Případně další údaje, které uvedete ve vaší zprávě.
Jiné údaje nejsou (s výjimkou cookies) prostřednictvím našich webových stránek uchovávány. O cookies pojednává bod 1 těchto Informací.


2)    Využití osobních údajů


Osobní údaje používáme zejm. pro plnění zákonných požadavků, uzavření a plnění smluv, upozornění na změny v poskytovaných službách a s Vaším souhlasem pro informování o jiných službách a produktech, které TRASKO nebo smluvní partner TRASKa nabízí a které by Vás mohly zajímat.
Při využití osobních údajů k nim mohou mít přístup zaměstnanci TRASKO, kteří budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k Vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, tudíž se o Vašich osobních údajích nesmí nikde šířit. V případě, že by TRASKO Vaše osobní údaje postupovalo třetím osobám, kteří budou zpracovateli těchto osobních údajů, zavazuje se TRASKO zajistit dodržení požadavků pro ochranu osobních údajů.


3)    Omezení zpracování osobních údajů


TRASKO neprovádí automatické individuální rozhodování nebo profilování. 
Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo EU nebo do mezinárodních organizací. 
TRASKO není povinna jmenovat a ani nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR.


4)    Doba zpracování osobních údajů


Osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu nebo po dobu, po kterou to vyžaduje zákon, a po tuto dobu je archivujeme. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, tak je neprodleně vymažeme. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, nebo smlouvy nebo poskytnutí služby, tak Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu uvedenou v souhlasu, nutnou pro plnění smlouvy nebo poskytování služby a dále 10 let poté, co došlo k ukončení činnosti, k níž byl udělen souhlas nebo uzavřena smlouva, příp. skončilo plnění. Tyto osobní údaje zpracováváme zejm. za účelem bránění se případným soudním sporům. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat i po celou dobu případných řízení, včetně případných vykonávacích a dalších navazujících řízení.


5)    Zavedená opatření


TRASKO zavedla personální, organizační i technická opatření, abychom eliminovali různě závažná rizika pro Vaše práva a svobody a pro ochranu Vašich osobních údajů. Za tímto účelem jsme proškolili naše zaměstnance, kteří přicházejí do styku s osobními údaji. Dále jsou všechny osobní údaje ve fyzické podobě zabezpečeny před neoprávněným přístupem. U osobních údajů uložených v elektronické podobě dodržujeme bezpečnostní standardy, jsou uchovávány v zabezpečeném profesionálním řešení se servery umístěnými v sídle naši společnosti a taktéž jsou zabezpečeny před neoprávněným přístupem. Současně jsme zpracovali analýzu rizik za účelem jejich předcházení a provedli jsme příslušná opatření.


6)    Práva související s osobními údaji


Jako subjekt údajů máte zejména právo: 
•    kdykoli TRASKO kontaktovat a chtít znát, jaké Vaše osobní údaje a pro jaký účel zpracováváme. Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje;
•    požádat, abychom přestali Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost); odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; osobní údaje nebudou vymazány v případě jejich zpracování v souladu s čl. 17, odst. 3 GDPR;
•    požádat, abychom zúžili zpracování Vašich osobních údajů, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost);
•    požádat, abychom aktualizovali či opravili chybné osobní údaje, které o Vás zpracováváme.
•    přenositelnosti údajů mezi různými poskytovateli stejných služeb (konkurenty);
•    nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (čistě strojového), které pro Vás má právní či obdobné účinky. 


Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů by mohly být porušeny předpisy týkající se GDPR, můžete podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


7)    Kontaktní osoba pro řešení záležitostí týkajících se osobních údajů


Máte-li jakýkoli dotaz, pochybnost či námitku k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, nebo o způsobech zpracování, neváhejte kontaktovat našeho Odpovědného zástupce:


PETRA VYMAZALOVÁ
Právník společnosti TRASKO, a.s.
Tel.: +420 725 638 255
E-mail: p.vymazalova@trasko.cz