MAR

Měření a regulace

Silnoproudé instalace
Silnoproudé instalace

Zajišťujeme silnoproudé elektroinstalace nízkého a vysokého napětí do 35kV včetně, výstavbu trafostanic

Služby MAR
Služby MAR

V rámci regulace topných a chladicích systémů a zdrojů se staráme o montáže MAR, vizualizace, správu a servis.

Projekty MAR
Projekty MAR

Zajišťujeme poradenskou činnost, koncepci díla, dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení a prováděcí projektovou dokumentaci.

Veškeré technologie (zdroje tepla, chladu, …) od těch nejmenších domovních kotelen přes domovní předávací stanice až po teplárny se dnes neobejdou bez kvalitního řídicího systému. Ve středisku měření a regulace vám připravíme jak návrh, tak i dodávku, montáž, vizualizaci a správu řídicího systému.

Kontakt

JAN HONEK
vedoucí střediska