Průmyslová zóna II Lovosice - hala A1 a A2

Investor
P3 Park
Místo
Lovosice
Rok dokončení
2020
Popis

Kompletní dodávka a montáž kanalizace a ČOV včetně čerpacích stanic a vodovodu.

Kanalizace celkem:    4 479 m
     
Dešťová gravitační kanalizace:    2 458 m

 • stoky z potrubí ŽB DN1200 mm    222 m
 • stoky z potrubí ŽB DN1000 mm    197 m
 • stoky z potrubí PVC KG SN8 DN500 mm    405 m
 • stoky z potrubí PVC KG SN8 DN400 mm    459 m
 • stoky z potrubí PVC KG SN8 DN300 mm    603 m
 • stoky z potrubí PVC KG SN8 DN250 mm    56 m
 • odbočné řady (přípojky) z potrubí DN200 mm - 12 ks    439 m
 • odbočné řady (přípojky) z potrubí DN150 mm - 25 ks    77 m

     
Odlučovač lehkých kapalin: 8 ks - betonová prefabrikovaná nádrž kruhová DN2050 mm, hloubky 2560 mm, kluznicové pažení do hloubky 4m, dno pod hladinou spodní vody, hloubení v tekutých píscích, technologické vystrojení koalescnčním filtrem, potrubí DN200, průtok 30 l/s, C10 - C40 = 1 mg/l    
     
Dešťová tlaková kanalizace: 138 m - výtlačné řady z potrubí PE100 RC d225 mm    
    
Čerpací stanice dešťových vod: 4 ks - betonová prefabrikovaná nádrž kruhová DN 2500mm, hloubky 7000 mm, kluznicové pažení hloubky 8 m, 2/3 jámy pod hladinou spodní vody, hloubení v tekutých píscích,   
2x čerpadlo 29,0 kW , komplet technologie včetně přenosu stavů pomocí MaR a GSM    
     
Splašková gravitační kanalizace:  387 m

 • stoky z potrubí PVC KG SN8 DN250 mm    251 m
 • odbočné řady (přípojky) z potrubí DN200 mm - 4 ks    36 m
 • odbočné řady (přípojky) z potrubí DN150 mm - 8 ks    100 m

     
Splašková tlaková kanalizace:    1 496 m

 • výtlačné řady z potrubí PE100 RC d63 mm    780 m
 • výtlačné řady z potrubí PE100 RC d90 mm    716 m

     
Čerpací stanice splaškových vod (hlavní): 1ks - betonová prefabrikovaná nádrž kruhová DN 2500mm,     
hloubky 4350 mm, kluznicové pažení hloubky 5 m, dno jámy pod hladinou spodní vody, hloubení v tekutých píscích, 2x čerpadlo 2,8kW s řezacím nožem, komplet technologie včetně přenosu stavů pomocí MaR a GSM    
     
Čerpací stanice splaškových vod (vestavky): 5ks - betonová prefabrikovaná nádrž kruhová DN 2000mm,     
hloubky 3 500mm, kluznicové pažení hloubky 5 m, dno jámy pod hladinou spodní vody, hloubení v tekutých píscích, 2x čerpadlo 2,4kW s řezacím nožem, komplet technologie včetně přenosu stavů pomocí MaR a GSM    
     
Čerpací stanice splaškových vod (malá KSB): 2 ks - plastová čerpací stanice KSB ČS CK800D se dvěma čerpadly AMAREX NS32 včetně rozvaděče, vyhřívacího modulu a GSM    
      
Vodovod    2 802 m

 • potrubí PE100 RC d32 mm    41 m
 • potrubí PE100 RC d63 mm    286 m
 • potrubí PE100 RC d110mm    633 m
 • potrubí PE100 RC d225 mm    1451 m
 • potrubí PE100 RC d315 mm SHZ    391 m
 • nadzemní hydranty DN 100 včetně šoupat     8ks 

     
Plynovod    833 m

 • potrubí PE100 d63 mm     143 m
 • potrubí PE100 d90 mm     199 m
 • potrubí PE100 d110 mm     236 m
 • potrubí PE100 d160mm     255 m
   
Lovosice hala A2
Lovosice hala A2
Lovosice hala A2
Lovosice hala A21
Lovosice hala A21
Lovosice hala A24
Lovosice hala A24
Lovosice hala A22
Lovosice hala A22
Lovosice hala A25
Lovosice hala A25
Lovosice hala A27
Lovosice hala A27
Lovosice hala A28
Lovosice hala A28
Lovosice hala A210
Lovosice hala A210
Lovosice hala A211
Lovosice hala A211
Lovosice hala A26
Lovosice hala A26
Lovosice hala A29
Lovosice hala A29
Lovosice halaA1
Lovosice halaA1
Lovosice halaA11
Lovosice halaA11
Lovosice halaA12
Lovosice halaA12
Lovosice halaA13
Lovosice halaA13
Lovosice halaA14
Lovosice halaA14
Lovosice halaA15
Lovosice halaA15
Lovosice halaA16
Lovosice halaA16
Zpět