Stříbro, ul Revoluční - oprava štolováním a UV technologií

Investor
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s
Místo
Stříbro
Rok dokončení
2019
Popis

Jednalo se o provádění opravy kanalizace v zastavěném území s velkou hustotou podzemních inženýrských sítí. Kanalizace leží pod kruhovým objezdem k nákupnímu centru Lidl ve Stříbře. Kritériem pro posouzení bylo tedy také splnění požadavku zástupců spol. Lidl, Česká republika, v.o.s. na zachování automobilové dopravy na parkoviště po celou dobu opravy poškozeného úseku kanalizační stoky mezi sousedními šachtami v délce cca 53m.  Kritický je technický stav potrubí zejména v místě vjezdu na parkoviště prodejny Lidl v úseku cca  15m. Jedná se o původní potrubí z betonových trub DN 500, které jsou v místě pod vjezdem podélně popraskané, zkorodované a částečně propadlé. 

Navrhli jsme kompletní výměnu nejvíce poškozeného potrubí pod vjezdem na parkoviště v délce cca 15m za použití klasické ražené štoly vyztužené dřevěnou rámovou výztuží. Výhodou této metody jsou menší rozměry startovací jámy 2,4 m x 1,8 m. Následně byl celý úseku v délce 53m rekonstruován UV rukávcem o staticky relevantní tloušťce 5,1mm. 
 

štolování Stříbro
štolování Stříbro
štolování Stříbro
štolování Stříbro
štolování Stříbro
štolování Stříbro
štolování Stříbro
štolování Stříbro
štolování Stříbro
Zpět