Brumov – Bylnice, ul. Jos. Polácha - sanace kanalizace DN 600 a 800

Investor
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Místo
Brumov - Bylnice
Rok dokončení
2019
Popis

Oprava kanalizace bezvýkopovou technologií UV LINER DN 600 a DN 800 v délce 414m.

Stávající materiál potrubí vykazoval známky výrazné koroze, v některých úsecích již byla narušena statická únosnost potrubí, která se projevovala prasklinami a někdy i ovalitou na potrubí. Další závadou byly netěsnosti jak ve spojích, tak v napojení přípojek. Splaškové vody tak podmáčely okolní terén a docházelo ke kontaminaci půdy.

Kanalizace je uložena v komunikaci. 

Po bezvýkopové opravě kanalizace technologie UV LINER se zajistila jak těsnost kanalizace, tak statická únosnost. Byl použit skelný rukávec Alphaliner sycený PE pryskyřicí a jeho tloušťka byla stanovena statickým výpočtem:

  • DN 800 – tl. rukávce -  11,4mm (A1800) – staticky únosnější rukávec
  • DN 600 – tl. rukávce - 7,2mm ((A500G)
Brumov bezvýkopová oprava kanalizace
Brumov před opravou
Brumov před opravou
Brumov po opravě
Brumov po opravě
Brumov po opravě
Brumov po opravě
Zpět