Zlín - tř. T. Bati - sanace kanalizace DN 800

Investor
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Místo
Zlín
Rok dokončení
2019
Popis
Rekonstrukce betonové kanalizační stoky DN 800 v délce 164m ve Zlíně, tř. T. Bati.
Kanalizační stoka vykazovala známky výrazného opotřebení - koroze, chybějící části dna, statické narušení. 
Vzhledem k dopravnímu vytížení, které na hlavní dopravní tepně Zlínem je, byla investorem zvolena bezvýkopová oprava kanalizace sklolaminátovým rukávcem vytvrzovaným UV zářením. 
Před zatažením rukávce bylo nutné provést reprofilaci potrubí zednickým způsobem a vyplnit vzniklé kaverny.
 
bezvýkopová oprava kanalizace Zlín
Zlín původní stav stoky před reprofilací
Zlín původní stav stoky před reprofilací
Zlín původní stav stoky před reprofilací
Zlín původní stav stoky před reprofilací
Zlín stav stoky po reprofilaci
Zlín stav stoky po reprofilaci
Zlín stav stoky po reprofilaci
Zlín stav stoky po reprofilaci
Zlín sanace sklolaminátovým rukávcem vytvrzovaným UV zářením
Zlín sanace sklolaminátovým rukávcem vytvrzovaným UV zářením
Zlín sanace sklolaminátovým rukávcem vytvrzovaným UV zářením
Zlín sanace sklolaminátovým rukávcem vytvrzovaným UV zářením
Zlín průběh stavby
Zlín průběh stavby
Zlín - použití dopravníkového pásu
Zlín - použití dopravníkového pásu
Zlín realizace
Zlín realizace
Zpět