Vyplatí se tepelné čerpadlo?

Výhoda tepelného čerpadla je určena principem jeho fungování, kdy z 1 kW dodané elektrické energie vyrobí 3–4 kW tepla. Cena, kterou zaplatíme, je však pouze za 1 kW dodané elektrické energie.

přechod na levnější sazbu za dodávku elektřiny

Instalací tepelného čerpadla navíc získáváte možnost využít výhodnější sazbu elektrické energie D 56d – 2,40 Kč/kWh. Ta se vztahuje na spotřebu elektřiny v celém domě a utratíte tak o přibližně 35 % méně, což znamená úsporu dalších cca 6 000 Kč ročně.

DRUH PALIVA SPOTŘEBA NA ROK CELKOVÉ NÁKLADY NA ROK (KČ)
Tepelné čerpadlo D56 (SCOP=3,4) 7 065 kWh 23 897 Kč
Hnědé uhlí 4 480 kg 14 872 Kč
Zemní plyn 20 576 kWh 29 400 Kč
Propan 1 452 kg 50 812 Kč
Elektro přímotop 18 032 kWh 46 478 Kč

V tabulce je porovnání nákladů při použití různých druhů paliv pro vytápění a ohřev teplé vody domu s tepelnou ztrátou 8 kW a roční potřebou tepla 20 MWh.

Rostoucí ceny energií

Rostoucí ceny energií elektřiny a plynu jsou dalším hlavním argumentem pro volbu tepelného čerpadla. Cena elektřiny a plynu roste každý rok v průměru o 5–10 %. Graf níže vychází z příkladu výše uvedených spotřeb vytápění a přípravy teplé vody domu a počítá se zvýšením cen energií pouze 7 %.

Tepelné čerpadlo graf Trasko


Pokud v tomto roce budou vaše náklady za provoz tepelného čerpadla 19 516 Kč, při stejné spotřebě zaplatíte o průměrně 7 % více v roce následujícím. Jak lze vidět v tabulce a na grafu, zatímco za elektřinu pro tepelné čerpadlo za deset let zaplatíte 35 879 Kč, za plyn u plynového kotle zaplatíte téměř dvojnásobek 68 111 Kč.

Při započítání roční úspory za vytápění a přípravu teplé vody, snížení nákladů za elektrickou energii přechodem do výhodného tarifu je tepelné čerpadlo nejefektivnějším zdrojem vytápění a přípravu teplé vody. Je tedy investicí s vynikající návratností (3 až 10 let s ohledem na konkrétní podmínky instalace).

Investice do vlastní energetiky

V tomto případě je možný ještě další pohled – investiční, kdy pořízení tepelného čerpadla uvážíme jako investici. Průměrná cena, kterou zaplatíte za instalaci tepelného čerpadla je 240 000 Kč. Pokud vezmeme tuto investici jako finanční investici, potom je výnos 17 532 Kč (7,3 %), tedy náklady na vytápění plynovým kotlem mínus náklady na vytápění tepelným čerpadlem.

Při průměrném ročním zdražení energií o 7 % se navíc výnos každý rok zvyšuje. V současné době se tedy jedná o investici s nejlepším zhodnocením. Navíc instalace tepelného čerpadla zvyšuje hodnotu vašeho domu na realitním trhu. Některé typy tepelných čerpadel lze v létě využít i jako klimatizaci.

Pro návrh tepelného zdroje vaší budovy a cenovou kalkulaci nás kontaktujte!

Kontakt

ING. MARTIN ŘEZNÍČEK
vedoucí projekce

Zpět