Vodovod Úhonice

Investor
Obec Úhonice
Místo
Úhonice
Rok dokončení
2007
Popis
Kompletní realizace vodovodních řadů cca 8 000 bm z toho 2 000 bm realizováno bezvýkopovou metodou (vlastní zařízení) realizace 350 vodovodních přípojek.
Zpět