Vodovod Klínovec-Háj

Investor
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Místo
Klínovec
Rok dokončení
2016
Popis

Kompletní dodávka stavby „Klínovec-Háj vodovod“ včetně přerušovací šachty, regulační šachty a doplnění technologického vybavení stávajícího vodojemu. Technické parametry: 1 480 m vodovodního potrubí PEd160 PN16, 430 m vodovodního potrubí PEd160 PN25 a 90 m protlaků PEd315.

realizace vodovodu Klínovec vč. protlaků
realizace vodovodu Klínovec vč. protlaků
realizace vodovodu Klínovec vč. protlaků
realizace vodovodu Klínovec vč. protlaků
realizace vodovodu Klínovec vč. protlaků
realizace vodovodu Klínovec vč. protlaků
realizace vodovodu Klínovec vč. protlaků
realizace vodovodu Klínovec vč. protlaků
realizace vodovodu Klínovec vč. protlaků
realizace vodovodu Klínovec vč. protlaků
realizace vodovodu Klínovec vč. protlaků
realizace vodovodu Klínovec vč. protlaků
realizace vodovodu Klínovec vč. protlaků
realizace vodovodu Klínovec vč. protlaků
realizace vodovodu Klínovec vč. protlaků
realizace vodovodu Klínovec vč. protlaků
realizace vodovodu Klínovec vč. protlaků
Zpět