Unkovice – sanace kanalizace, injektáž přípojek

Místo
Žabčice, Unkovice, Přísnotice
Rok dokončení
2013
Popis

I. fáze:
Z důvodu velkého nátoku balastních vod na ČOV (popraskaná kameninová trouba DN 300) byla provedena sanace kanalizace technologií UV LINER, zatěsnění napojení přípojek nekonečnou injektáží a zatěsnění konců sanačního rukávce v šachtách pomocí nerezových kroužků QUICK-LOCK.

II. fáze:
Protože kamenina praskala v dalších úsecích a i zde se objevovaly nátoky balastních vod, v sanaci se pokračovalo. Před samotnou sanací byla provedena laboratorní zkouška materiálu – vzorek stávající trubky. Díky tomu bylo zjištěno, že na stavbu byl dodán vadný materiál. Naměřené hodnoty vadného materiálu byly zahrnuty do statického výpočtu tak, aby byla stanovena dostatečná tloušťka sanačního rukávce – statický výpočet si VaS, a.s., objednala u německé společnosti TÜV Rheinland Industrial Services GmbH.

 

Zpět