Tučapy – sanace DN 400, injektáž přípojek

Investor
Obec Tučapy
Místo
Tučapy
Rok dokončení
2012
Popis

V rámci rekonstrukce kanalizace v obci byla provedena sanace kanalizace DN 400 v délce 405 m a také byla provedena injektáž napojení přípojek. Stoka A2 byla budována později oproti zbylé kanalizaci a byla tedy v relativně dobrém stavu. Kanalizace je vedena podél hlavní komunikace II. třídy v chodníku nebo v travnatých prostorech. Vzhledem k tomu, že přilehlá komunikace je velmi frekventovaná a při použití standardní metody by bylo nutné dlouhodobé omezení dopravy, byla zvolena bezvýkopová technologie sanace UV LINER, kdy omezení dopravy bylo minimální (2 nákladní auta) a pouze na 6 dnů. Díky provedení opravy UV LINER technologií došlo k prodloužení životnosti kanalizace o dalších 50–80 let.

Zpět