Teplofikace, VÚ Bechyně

Investor
TENZA, a.s.
Místo
Bechyně
Rok dokončení
2016
Popis

Teplofikace, plynofikace a rekonstrukce vodovodu vojenského areálu Bechyně:
teplofikace 35 objektů z toho 10 plynových kotelen, 24 zdrojů tepla a 1 el. vytápění objektu;
vodovody 4 284 m potrubí a 38 přípojek do objektů;
plynovod 4 611 m potrubí a 34 přípojek do objektů;
optochráničky 22 085 m.

Teplofikace, VÚ Bechyně
Teplofikace, VÚ Bechyně
Teplofikace, VÚ Bechyně
Teplofikace, VÚ Bechyně
Teplofikace, VÚ Bechyně
Zpět