Telč, Štěpnický rybník

sanace kanalizace DN 400, 700, 800, 1368m

Investor
Vodárenská akciová společnost, a.s.
Místo
Telč
Rok dokončení
2018
Popis

Bezvýkopová oprava kanalizace DN 400, 700 a 800 v délce 1 368m v Telči, v lokalitě Štěpnický rybník.

Oprava stávající kanalizace z kameniny byla nutná především kvůli netěsnostem (praskliny, neodborně napojené přípojky, ...) a velkému nátoku balastních vod.

Opravu bylo možné provézt pouze v období, kdy byl rybník vypuštěn a veškeré práce bylo nutné dokončit do jeho napuštění.

Byla navržena bezvýkopová oprava kanalizace sklolaminátovým rukávcem vytvrzovaným UV zářením s celoprofilovým prelinerem, který zamezí proniknutí balastních vod na rukáv, oprava napojení přípojek injektáží a zajištění těsnosti celého systému v šachtách pomocí nerezových kroužků. Dále byla provedena sanace šachet.

Telč situace
Telč původní stav- praskliny
Telč původní stav- praskliny
Telč původní stav- netěsné přípojky
Telč původní stav- netěsné přípojky
Telč původní stav- netěsné přípojky
Telč původní stav- netěsné přípojky
Telč - vypuštěný rybník
Telč - vypuštěný rybník
Telč instalace
Telč instalace
Telč instalace1
Telč instalace1
Telč instalace2
Telč instalace2
Telč po sanaci
Telč po sanaci
Telč zapravení napojení přípojky injektáží
Telč zapravení napojení přípojky injektáží
zakončení rukávce v šachtě Telč
zakončení rukávce v šachtě Telč
detail zakončení rukávce v šachtě Telč
detail zakončení rukávce v šachtě Telč
Zpět