STARTECH FAB2, Rosice u Brna

Investor
STARTECH spol. s r.o.
Místo
Rosice u Brna
Rok dokončení
2017
Popis

Realizace výrobního areálu STARTECH FAB2, Rosice u Brna – II. etapa, v rozsahu:

  • ZTI, UV, vodní chlazení a MaR prostřednictvím 4 tepelných čerpadel země-voda o chladícím výkonu 4x 31,4 kW, celkem 125,6 kW a topném výkonu 4x 43,6 kW, celkem 174,4 kW, kdy primární okruh je tvořen 24 vrty o hloubce 100 m a celkové délce vrtů 2 400 m;
  • přímé chlazení VRV pomocí jednotek o chladícím výkonu 3x 42,6 kW a 1x 18,3 kW, celkem 146,1 kW a tepelném výkonu 3x 42,7 kW a 1x 18,5 kW, celkem 146,6 kW;
  • areálový vodovod;
  • kanalizace dešťová a splašková vč. ČOV a retenční nádrže;
  • zemní práce.

Celkový rozsah dodávky 24 mil. Kč.

Startech Rosice
Startech Rosice
Startech Rosice
Startech Rosice
Startech Rosice
Startech Rosice
Startech Rosice
Startech Rosice
Startech Rosice
Startech Rosice
Startech Rosice
tepelná čerpadla
tepelná čerpadla
Startech Rosice
Startech Rosice
Startech Rosice
Startech Rosice
Startech Rosice
Startech Rosice
Startech Rosice
Startech Rosice
Zpět