Splašková kanalizace, Prace

Investor
SVAZEK OBCÍ ŠLAPANICKO
Místo
Prace
Rok dokončení
2006
Popis

Kompletní realizace splaškové kanalizace, 2 čerpací stanice, výtlak na ČOV, gravitační kanalizace v obci vč. veřejných kanalizačních přípojek.

kanalizace Prace
kanalizace Prace
kanalizace Prace
Zpět