Škoda auto – sanace DN 300, DN 350, DN 500, DN 1200

Investor
ŠKODA AUTO a.s.
Místo
výrobní areál v Mladé Boleslavi
Rok dokončení
2012
Popis

Kanalizace v areálu je umístěna pod hlavními výrobními budovami s nepřetržitým provozem a odstávkou výroby by docházelo k velkým finančním ztrátám. Navíc některé části kanalizací byly pod hladinou spodní vody a docházelo zde k velkým přítokům balastních vod. Tyto přítoky byly provedením sanačních prací znemožněny. Celá akce byla rozdělena do dvou etap a díky použití bezvýkopové technologie UV LINER byla realizována za provozu, bez nutnosti jeho omezení nebo zavedení celozávodní dovolené.

Zpět