Sanace kanalizace stav III – Kyjov

Investor
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Místo
Kyjov
Rok dokončení
2013
Popis

Oprava kanalizace v Kyjově bezvýkopovou technologií UV LINER, DN 500 v délce 53 m.

Kanalizace v úseku 15 m pod frekventovanou křižovatkou byla ve velmi špatné stavu – dlouhodobě staticky neúnosná (stav kanalizace III) – s ovalitou 15–20 %, podélnými prasklinami, rozestouplými spoji, výraznou korozí a narušeným dnem. Sanační vložka bude muset přenášet veškeré statické zatížení, proto jsme investorovi navrhli použití staticky zesíleného rukávce Alphaliner 1500 s dlouhodobým modulem pružnosti 8571 N/mm2 . Životnost takto opravené kanalizace je minimálně 50 let.

Zpět