Rekonstrukce kanalizace DN 1000 technologií UV LINER

Investor
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo
Pravíkov
Rok dokončení
2015
Popis

Sanace propustku pod silnící I34 – Pravíkov technologií UV LINER. Celková síla stěny rukávce byla statickým výpočtem stanovena na 10,5 mm.

Zpět