Prostějov areál Trávníky

vodovod, kanalizace, plynovod

Investor
PE Medika, s.r.o.
Místo
Prostějov
Rok dokončení
2020
Popis

Kompletní dodávka a realizace splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a plynovodu.

Kanalizace celkem:    1 107 m    

Dešťová gravitační kanalizace:    718 m    

 • stoky z potrubí PVC-U DN250 SN12    33 m     
 • stoky z potrubí PVC-U DN200 SN12    400 m     
 • drenážní potrubí PEHD DN200    81 m     
 • drenážní potrubí PEHD DN150    204 m     
 • odbočné řady (přípojky) z potrubí DN200 mm    11 ks     
 • odbočné řady (přípojky) z potrubí DN150 mm     38 ks     
 • kanalizační šachty     24 ks      
 • vsakovací nádrž VN1    1 ks  -  vsakovací plocha 114 m2; retenční objem 99 m3          
 • vsakovací nádrž VN2    1 ks  - vsakovací plocha 244 m2; retenční objem 188 m3          

           
Splašková gravitační kanalizace:    389 m    

 • stoky z potrubí kamenina DN300    350 m     
 • odbočné řady (přípojky) z potrubí KT DN200 mm - 4 ks    39 m     
 • kanalizační betonové šachty     11 ks     

           
Vodovod:    978 m    

 • potrubí PE100 RC SDR 11 d160 mm    519 m     
 • potrubí PE100 RC SDR 11 d63 mm    259 m     
 • potrubí PE100 RC SDR 11 d32 mm    200 m     
 • nadzemní a podzemní hydranty DN 80     5 ks     
 • betonové vodoměrné šachty včetně vystrojení armaturami    6 ks     

           
Plynovod:    399 m    

 • potrubí PE100 RC SDR 17,6 d90 mm     271 m     
 • potrubí PE100 RC SDR 11 d63 mm     97 m     
 • skříně HUP - plastová dvířka    4 ks     
 • přeložka nadzemního vedení NTL plynovodu PE d50 SDR11    31 m     
   
Prostějov Trávníky kanalizace
Prostějov Trávníky
Prostějov Trávníky
Prostějov Trávníky1
Prostějov Trávníky1
Prostějov Trávníky2
Prostějov Trávníky2
Prostějov Trávníky3
Prostějov Trávníky3
Prostějov Trávníky5
Prostějov Trávníky5
Prostějov Trávníky6
Prostějov Trávníky6
Prostějov Trávníky7
Prostějov Trávníky7
Prostějov Trávníky8
Prostějov Trávníky8
Zpět