Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyškov, I. a II. Etapa

Investor
VOJENSKÁ UBYTOVACÍ SPRÁVA BRNO
Místo
Brno
Rok dokončení
2010
Popis

I. etapa: dodávka a montáž STL plynovodu: celkem 6143 m potrubí plastového PE v dimenzích od d 32 x 3 mm až po d 400 x 22,7 mm, 35 kusů plynovodních přípojek pro jednotlivé objekty, dále osazení chrániček pro rozvody MaR vše vč. zemních prací, realizace dvou měřicích stanic plynu.
II. etapa: zrušení parních předávacích stanic a realizace 22 plynových kotelen pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody o celkovém instalovaném výkonu 18 790,80 kW (použité kotle Viessmann), 1 parní kotelna o výkonu 1 360 kW pro kuchyň (použitý kotel Viessmann). Hydrodynamické vyvážení stávajícího systému – osazení 5 236 kusů termoregulačních ventilů Siemens DUOGYR.
Servis kotelen.

Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyškov
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Vyško
Zpět