Petrov nad Desnou – sanace DN 300

Investor
VHPS Šumperk
Místo
Petrov nad Desnou
Rok dokončení
2012
Popis
Znečištění spodních vod a studní v důsledku úniku splaškových vod.
Zpět