Penčice – sanace DN 400

Investor
VaK Přerov, a.s.
Místo
Penčice
Rok dokončení
2012
Popis

Znečištění spodních vod a studní v důsledku úniku splaškových vod.

Zpět