Parní kotelna Bioveta

Dodávka a montáž tří parních kotlů o celkovém tepelném jmenovitém výkonu 6 802 kW a celkovém parním výkonu 10 200 kg/hod včetně měření a regulace a statického zajištění objektu.

Bioveta kotelna

 

Část parní kotle

Dodávka a montáž zdroje pro výrobu páry plamencový-žárotrubný parní kotel K1 LOOS typ UNIVERSAL UL-S –IE 2000x10 (parní výkon 1800 kg/h, tepelný jmenovitý výkon 1170 kW ), který je osazen plynovým hořákem WEISHAUPT WM-G20/2-A ZM-LN.

Parní kotel K2 LOOS typ UNIVERSAL UL-S –IE 3200x10 (parní výkon 2900 kg/h, tepelný jmenovitý výkon 1885 kW), který je osazen plynovým hořákem WEISHAUPT WM-G30/1-A ZM-LN. Kotle jsou napojeny na komíny DN 550 mm – 5,3 m (kouřovod 10 m) a DN 450 mm – 5,3 m (kouřovod 7 m).

Parní kotel K3 BOSCH UL-S-IE 5.000 x 10 + ECO 1 (parní výkon 5500 kg/h, tepelný jmenovitý výkon 3 747 kW), který je osazen plynovým hořákem WEISHAUPT WM-G30/3-A ZM-LN. Kotel je napojen na komín DN 700 mm – 11,2 m (kouřovod 8 m).

Dodávku a montáž technologie vodního hospodářství a MaR. Dodávka a montáž teplovodního topení v prostoru kotelny.

Část MAR

Provoz parní středotlaké kotelny o výkonu 6,9 MW, 10,2 t/hod., tlak páry 8 bar/5 bar, je řízen nadřazeným řídícím volně programovatelným PLC systémem AMIT.

Řídící systém zajištuje regulaci kaskády 3 parních kotlů o rozdílném výkonu, řízení výkonu kotlů, řízení systému úpravny vody, termického odplyňovače napájecí vody pro kotle a havarijních stavů kotelny. Kotelna je schválena TIČR s BoSP pro provoz s občasnou obsluhou.

Řídící systém Amit je pomocí komunikace Modbus RTU propojen s automatikou kotle, kde je použit PLC systém Siemens S7.

Provoz kotelny je sledován z dispečinku s grafickou vizualizací stavu technologie. Součástí dispečinku je i modul ekonomického vyhodnocení energetické účinnosti výroby páry.

Galerie
Bioveta kotelna
Bioveta kotelna
Bioveta kotelna
Bioveta kotelna
Bioveta kotelna
Bioveta kotelna
Bioveta kotelna
Bioveta kotelna
Zpět