Nová vyhláška o kontrole kotlů a klimatizací

platná od od 1.8. 2013

Od 1. 8. 2013 nabývá účinnosti vyhláška o kontrole:

  • klimatizačních systémů č. 193/2013 Sb.
  • kotlů a rozvodů tepelné energie č. 194/2013 Sb.

Hlavní změnou je četnost provádění kontrol.

Klimatizace

z původních 4 let pro všechny klimatizační zařízení je nově stanovena četnost takto:

JMENOVITÝ CHLADÍCÍ VÝKON PRVNÍ KONTROLA PO UVEDENÍ SYSTÉMU DO PROVOZU (ROKY) DALŠÍ KONTROLA: SYSTÉM JE TRVALE MONITOROVANÝ (ROKY) DALŠÍ KONTROLA: SYSTÉM NENÍ TRVALE MONITOROVANÝ (ROKY)
12 –100 kW 10 10 10
Nad 100 kW 4 10 4

Kotle

Z původních 2 (uhlí a kapalná paliva) a 4 let (plynná paliva) pro kotle do 200 kW a 1 roku pro všechny kotle nad 200 kW je od 1.8. stanovena četnost takto:

VÝKON KOTLE DRUH PALIVA PRVNÍ KONTROLA PO UVEDENÍ SYSTÉMU DO PROVOZU (ROKY) DALŠÍ KONTROLA: SYSTÉM JE TRVALE MONITOROVANÝ (ROKY) DALŠÍ KONTROLA: SYSTÉM NENÍ TRVALE MONITOROVANÝ (ROKY)
20 –100 kW Pevná a kapalná 2 10 2
20 –100 kW Plynná 4 10 4
Nad 100 kW Všechna paliva 10 10 10
Zpět