Logistický park P3 Horní Počernice – haly VII, VIII

Investor
P3 Park
Místo
Horní Počernice
Rok dokončení
2019
Popis

Kompletní realizace infrastruktury a vnitřních instalací.

Předmětem dodávky venkovní infrastruktury bylo:
•    dešťová kanalizace včetně ORL 
•    splašková kanalizace včetně čerpací stanice
•    pitný a požární vodovod včetně přípojek a vodoměrné šachty
•    plynovod a plynovodní přípojka 
•    otevřené akumulační a vsakovací objekty
 
Předmětem dodávky vnitřních rozvodů bylo:
•    plynová kotelna o výkonu 35 kW 
•    kompletní dodávka a montáž zdravotně technické instalace (ZTI)
•    kompletní dodávka a montáž rozvodů ÚT
•    kompletní dodávka a montáž rozvodů plynu  

P3 Park Horní Počernice hala VIII1
P3 Park Horní Počernice hala VII
P3 Park Horní Počernice hala VII
P3 Park Horní Počernice hala VII1
P3 Park Horní Počernice hala VII1
P3 Park Horní Počernice hala VII2
P3 Park Horní Počernice hala VII2
P3 Park Horní Počernice hala VII3
P3 Park Horní Počernice hala VII3
P3 Park Horní Počernice hala VII4
P3 Park Horní Počernice hala VII4
P3 Park Horní Počernice hala VII5
P3 Park Horní Počernice hala VII5
P3 Park Horní Počernice hala VIII
P3 Park Horní Počernice hala VIII
P3 Park Horní Počernice hala VIII2
P3 Park Horní Počernice hala VIII2
P3 Park Horní Počernice hala VIII3
P3 Park Horní Počernice hala VIII3
P3 Park Horní Počernice hala VIII4
P3 Park Horní Počernice hala VIII4
Zpět