Logistický park P3 Horní Počernice – haly VII, VIII

kompletní realizaci infrastruktury a vnitřních instalací

Investor
P3
Místo
Horní Počernice
Rok dokončení
2019
Popis

Kompletní realizace infrastruktury a vnitřních instalací na akci LOGISTICKÝ PARK P3 HORNÍ POČERNICE – HALY VII, VIII. 
 

Předmětem dodávky venkovní infrastruktury bylo:
•    dešťová kanalizace včetně ORL 
•    splašková kanalizace včetně čerpací stanice
•    pitný a požární vodovod včetně přípojek a vodoměrné šachty
•    plynovod a plynovodní přípojka 
•    otevřené akumulační a vsakovací objekty
 
Předmětem dodávky vnitřních rozvodů bylo:
•    plynová kotelna o výkonu 35 kW 
•    kompletní dodávka a montáž zdravotně technické instalace (ZTI)
•    kompletní dodávka a montáž rozvodů ÚT
•    kompletní dodávka a montáž rozvodů plynu 

kompletní realizaci infrastruktury a vnitřních instalací
kompletní realizaci infrastruktury a vnitřních instalací1
kompletní realizaci infrastruktury a vnitřních instalací1
kompletní realizaci infrastruktury a vnitřních instalací2
kompletní realizaci infrastruktury a vnitřních instalací2
kompletní realizaci infrastruktury a vnitřních instalací3
kompletní realizaci infrastruktury a vnitřních instalací3
kompletní realizaci infrastruktury a vnitřních instalací4
kompletní realizaci infrastruktury a vnitřních instalací4
kompletní realizaci infrastruktury a vnitřních instalací5
kompletní realizaci infrastruktury a vnitřních instalací5
kompletní realizaci infrastruktury a vnitřních instalací6
kompletní realizaci infrastruktury a vnitřních instalací6
Zpět