Lednice – sanace kanalizace DN 800

Investor
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Místo
Lednice
Rok dokončení
2015
Popis

Oprava kanalizace DN 800 technologií UV LINER. Tloušťka stěny rukávce byla statickým výpočtem navržena na 9,8 mm. K opravě napojení přípojek byla použita technologie nekonečné injektáže.

Zpět