Lanžhot – sanace DN 400, injektáž přípojek, Město Lanžhot

Investor
VaK Vyškov, .s.
Místo
Lanžhot
Rok dokončení
2011
Popis

Kamerový záznam prokázal havarijní stav kanalizace, která byla umístěna pod nově položeným asfaltovým povrchem komunikace. Proto, aby nebyl porušen nový povrch a omezen provoz na komunikaci, byla zvolena sanace kanalizace bezvýkopovou technologií UV LINER, která zároveň vyřešila i statické problémy potrubí.

Zpět