Kvalita topné vody

Měníte kotel a chcete zachovat účinnost do nejdéle? Klesá účinnost systému a každý rok musíte z výměníku kotle čistit vodní kámen? Pomůžeme vám s kvalitou topné vody!

V odborných kruzích se čím dál více diskutuje o problémech malých teplovodních topných soustav. Proč? Dříve přece topení v bytech a rodinných domcích nevykazovalo téměř žádné poruchy. Důvod je jednoduchý.

Současné moderní topné soustavy jsou konstrukčně a materiálově zcela odlišné. Dříve převládaly železné materiály, dnes jsou jednotlivé prvky běžně z mědi, plastu, hliníku či nerezu. Namísto známých radiátorových ventilů nacházíme jemné regulační ventily s termostatickou hlavicí.

Jak je to možné, když topná voda je stejná? Bohužel současná voda pochází většinou z hlubokých vrtů, má obecně větší tvrdost a obsahuje volný chlor. Chemickými pochody tvoří v systému vodní kámen a systém koroduje. Ucpávají se regulační ventily, oběhová čerpadla a tepelné výměníky plynových kotlů. A vyskytuje se elektrochemická koroze, což u starých systémů bylo zanedbatelné.

Kvalita oběhové vody

Kvalita oběhové vody je směrodatná pro dlouhodobý bezporuchový chod topného systému. Voda, která ve všech parametrech odpovídá kvalitě pitné, bez úpravy většinou nevyhovuje pro topné soustavy.

Pro topné systémy je důležité znát parametry jako je tvrdost, vodivost, kyselost a obsah rozpuštěných plynů ve vodě. Výrobci zdrojů vytápění a chlazení často podmiňují i záruku tím, že systém byl napuštěn upravenou vodou a voda i po letech provozu vykazuje správné parametry. Je tedy nutno věnovat pozornost nejen napouštění, ale i dopouštění topné vody a při ročních prohlídkách si nechat vodu v topném systému zkontrolovat.

Produktem tvrdosti je vodní kámen, který se vylučuje převážně na výměníku plynového kotle, kde vytvoří kompaktní tepelně izolační vrstvu. Ta snižuje celkový výkon kotle a rovněž dochází k místnímu přehřátí výměníku. Vodivost je součet všech rozpuštěných solí v dané vodě. Pro podporu korozních dějů topné soustavy jsou nebezpečné ionty železnaté, chlorové a sirovodík. Vysoká vodivost vody napomáhá elektrolytické korozi a to zejména při použití různých druhů kovů. Kyselost, nebo-li hodnota pH zapříčiňuje vysokou korozi materiálů a měla by odpovídat použitým materiálům. Například pH vyhovující pro ocel nevyhovuje pro hliník a naopak.

Úprava vody

Topná voda upravuje nejčastěji kombinací těchto technologií úpravy vody:

  • změkčování vody
  • filtrace mechanických nečistot
  • odsolení skrze reverzní osmózu
  • dávkování inhibitorů koroze a látek zamezující tvorbě pevných nánosů
  • dávkování přípravků na odstranění kyslíku z vody

Výběr vhodné technologie úpravy vody v topných systémech je individuální a závisí na kvalitě vstupní surové vody a místních provozních podmínkách. V případě provozních problémů s kvalitou vody v topných systémech nebo požadavku na úpravny vody kontaktujte naše technické specialisty, kteří odborně posoudí vaše požadavky a navrhnou optimální řešení úpravy vody právě pro vás. Zajistíme pro topný systém vhodnou vodu, systém propláchneme a napustíme upravenou vodou. Zajistěte si účinnost systému a kontaktujte nás!

 

KONTAKT – SERVISNÍ DISPEČINK

Zpět