Kladno – sanace kanalizace 700/1050

Investor
Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Místo
Kladno
Rok dokončení
2015
Popis

Sanace kanalizace vejčitého profilu 700/1050 technologií UV LINER včetně zapravení napojení přípojek a sanace šachet v Kladně, ulice Pod strání v tomto rozsahu:

  • DN 600/900 – 192 m, tl. rukávce 10,7 mm, Alphaliner 1500
  • DN 700/1050 – 228 m, tl. rukávce 11,4 mm, Alphaliner 1500

Kanalizace vykazovala značné známky koroze: chyběly části dna, objevily se již i velké kaverny a praskliny. Přípojky byly neodborně napojeny a zasahovaly do profilu. Tloušťky rukávu byly zadány investorem na základě statických výpočtů.

Stavba probíhala pod soukromými pozemky s komplikovanými přístupy, proto byla zvolena bezvýkopová technologie vložky vytvrzované na místě.
Stavbu komplikovalo náročné přečerpávání odpadních vod vzhledem k velkým průtokům.

Součástí stavby byla i sanace 5 stávajících kanalizačních šachet a dále sanace 3 kanalizačních komor (rozměry komor: 4,2 x 1,8 m; 3,2 x 1,8 m ; 6,1 x 3 m):

  • odbourání stropů, poklopů a stupadel, částečné odbourání dna, dobetonování konstrukce, nová stupadla, nové stropní zákrytové desky.
  • 1 šachta byla obnovena z betonových prefabrikátů DN 1200.

Kladno – sanace kanalizace 700/1050
Kladno – sanace kanalizace 700/1050
Kladno – sanace kanalizace 700/1050
Kladno – sanace kanalizace 700/1050
Kladno – sanace kanalizace 700/1050
Kladno – sanace kanalizace 700/1050
Kladno – sanace kanalizace 700/1050
Kladno – sanace kanalizace 700/1050
Kladno – sanace kanalizace 700/1050
Zpět