Kladno, areál Beznoska DN 600/900 – 54 m

Investor
BEZNOSKA, s.r.o.
Místo
Kladno
Rok dokončení
2017
Popis

Bezvýkopová oprava kanalizace DN 600/900 – 54 m technologií UV Liner v Kladně, v areálu firmy BEZNOSKA, s.r.o. Kanalizace je umístěna v blízkosti výrobní haly na místě budoucí nové budovy.
Pro opravu kanalizace byl navržen sanační rukávec Alphaliner 1800 (staticky únosnější) s tloušťkou staticky relevantní vrstvy 7,9 mm (pro návrh tloušťky stěny rukávce byl použit statický výpočet).

oprava kanalizace DN 600/900 – 54 m technologií UV Liner v Kladně
oprava kanalizace DN 600/900 – 54 m technologií UV Liner v Kladně
oprava kanalizace DN 600/900 – 54 m technologií UV Liner v Kladně
oprava kanalizace DN 600/900 – 54 m technologií UV Liner v Kladně
oprava kanalizace DN 600/900 – 54 m technologií UV Liner v Kladně
Zpět