Kanalizace, Černčín

Investor
Obec Černčín
Místo
Černčín
Rok dokončení
2015
Popis

Kompletní dodávka stavby „Odkanalizování města Bučovice, místní část Černčín“.

Celková délka stok: 2 737,69 m
Kanalizační přípojky: 153, celková délka 546,78 m
Čerpací stanice ČS 1, výtlaku PE 110 v celkové délce 695,43 m
Celková plocha komunikací: 8 013 m2

Kanalizace, Černčín
Kanalizace, Černčín
Kanalizace, Černčín
Kanalizace, Černčín
Kanalizace, Černčín
Kanalizace, Černčín
Kanalizace, Černčín
Kanalizace, Černčín
Kanalizace, Černčín
Kanalizace, Černčín
Kanalizace, Černčín
Zpět