IS k RD Hlubočany – Za „Pancířovým“ – 1. a 2. etapa

Investor
Obec Hlubočany
Místo
Hlubočany
Rok dokončení
2018
Popis

Kompletní dodávka stavby dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu 9 RD v I. etapě - 2015. Jedná se o výstavbu komunikace, STL plynovodu a přípojek, vodovodu a přípojek, dešťové kanalizace a přípojek a veřejného osvětlení.
Technické parametry:

  • Dešťová kanalizace: DN 250, 300, 400 a 500 - 518m stok, 23 přípojek
  • Vodovod: d 110 – 319 m, 11 přípojek
  • STL plynovod: d 63 – 278 m, 9 přípojek
  • Veřejné osvětlení: sloupy VO – 18, kabeláž 450 m
  • Komunikace: asfaltová – 1 616 m², plochy ze zámkové dlažby – 375 m², včetně propustku a sadových úprav

II. etapa - 2018. Kompletní dodávka stavby dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD: výstavba komunikace, STL plynovodu a přípojek, vodovodu a přípojek, přípojek dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.
Technické parametry:

  • Přípojky dešťové kanalizace 7ks
  • Vodovod: d 110 – 100 m, 8 přípojek
  • STL plynovod: d 63 – 100 m, 7 přípojek
  • Veřejné osvětlení: sloupy VO – 7, kabeláž 210m
  • Komunikace: asfaltová – 792m², plochy ze zámkové dlažby – 210m², včetně propustku a sadových úprav

 

dodávka stavby dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu 9 RD
dodávka stavby dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu 9 RD
dodávka stavby dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu 9 RD
dodávka stavby dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu 9 RD
dodávka stavby dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu 9 RD
dodávka stavby dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu 9 RD
dodávka stavby dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu 9 RD
Zpět