Jak vypadá neservisovaný spotřebič?

aneb nezanedbávejte servis plynového kotle

Takto může po 4 letech bez servisu vypadat i váš kotel. Důvodem servisního zásahu našeho servisního technika bylo v tomto případě nahlášení tohoto problému: "Kotel při zapálení bouchá."

Neservisovaný kotel Neservisovaný kotel

Na obrázcích můžete vidět znečištěný spalinový výměník kotle a deformovaný hořák kotle.

Jednalo se o 7 let starý kondenzační kotel, u kterého nebyla 4 roky provedena servisní prohlídka, ač je u tohoto typu zařízení povinná každý rok. Z obrázků je patrné výrazné zanesení spalinového výměníku a v podstatě zničený hořák kotle. Takto zničený kotel znamená pro zákazníka časovanou bombu. V tomto případě byl proveden servisní zásah doslova za deset minut dvanáct.

Neservisovaný kotel Neservisovaný kotel 2 Neservisovaný kotel

Po identifikaci závady, byla následná oprava kotle zkalkulována na 25 000 Kč. Zákazník se rozhodl pro výměnu kotle.

Nezanedbávejte servis vašeho spotřebiče

Čistíte pravidelně konvici konvici od vodního kamene a usazenin? A necháváte podobně čistit i váš kotel nebo ohřívač vody?

Plynové kotle i ohřívače vody pracují tak, že ohřívají vodu – topnou nebo užitkovou. Stejně jako se ve vaší konvici při ohřevu vody usazuje rez a vodní kámen, tak i v kotli a ohřívači vody se rez a vodní kámen hromadí podobně. Usazování vodního kamene způsobuje nižší účinnost spotřebiče, vyšší spotřebu paliva až o 10 %, ucpávání rozvodů vody a sítek na vodovodních bateriích, nízký tlak vody a někdy i nefunkčnost spotřebiče.

Spotřebič lze od rzi a vodního kamene vyčistit a prodloužit tak životnost zařízení. Toto čištění doporučujeme provést minimálně jednou za 5 let. Vyčištění spotřebiče musí provést autorizovaná servisní firma.

A jaký je rozdíl?

Zásobník TV po 3 letech provozu. Zásobník TV po 3 hodinách čištění.

Vlevo: zásobník po třech letech provozu. Vpravo: zásobník po 3 hodinách čištění.

 

Chemické a mechanické vyčištění zásobníků pro ohřev teplé vody (kotlů, ohřívačů, deskových) není součástí standardní servisní prohlídky. Je nutné si jej vyžádat a předem objednat. Časová náročnost čištění výměníků se totiž může pohybovat od jedné do čtyř hodin, a to podle stupně znečištění. Čistění se ale určitě vyplatí, uspoříte s ním až 10 % nákladů na ohřev vody.

 

KONTAKT – SERVISNÍ DISPEČINK

Zpět