Inženýrské sítě pro 38 RD – Tasovice, Vinohrady

Investor
Obec Tasovice
Místo
Tasovice
Rok dokončení
2020
Popis

Kompletní výstavba infrastruktury - inženýrské sítě, chodníky a komunikace na akci „VÝSTAVBA IS PRO 38 RD – LOKALITA VINOHRADY, TASOVICE“. 

  • Splašková kanalizace z materiálu PP SN10 a PVC SN12, dimenze DN250, v celkové délce 921,04 m a 38 ks domovních přípojek z materiálu PP SN10, dimenze DN150, v celkové délce 257,2 m;
  • Dešťová kanalizace z materiálu PP SN10, dimenze DN300, v celkové délce 819,35 m a 21 ks uličních vpustí z materiálu PP SN10, dimenze DN150, v celkové délce 66,6 m;
  • Vodovod z materiálu PE100 RC, dimenze DN80, v celkové délce 800,38 m a 38 ks vodovodních přípojek z materiálu PE100 DN32, v celkové délce 204,7 m;
  • Plynovod z materiálu PE100 RC, dimenze d63, v celkové délce 820,84 m a 38 ks plynovodních přípojek z materiálu PE100 RC, dimenze d32, v celkové délce 197,62 m;
  • Chodníky v celkové výměře zámkové dlažby 1463,54 m²;
  • Komunikace o celkové výměře 3674,7 m²;
inženýrské sítě Tasovice
inzenyrske site Tasovice1
inzenyrske site Tasovice1
inzenyrske site Tasovice2
inzenyrske site Tasovice2
inzenyrske site Tasovice3
inzenyrske site Tasovice3
inzenyrske site Tasovice9
inzenyrske site Tasovice9
inzenyrske site Tasovice11
inzenyrske site Tasovice11
inzenyrske site Tasovice1 chodnik
inzenyrske site Tasovice1 chodnik
inzenyrske site Tasovice7
inzenyrske site Tasovice7
inzenyrske site Tasovice8
inzenyrske site Tasovice8
Tasovice
Tasovice
Zpět