Holešov, ul. Palackého - sanace DN 800

průmyslová kanalizace

Investor
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Místo
Holešov
Rok dokončení
2018
Popis

Bezvýkopová oprava kanalizačního sběrače DN 800 na ul. Palackého v Holešově u výrobního závodu SFINX, Nestlé.

Materiál kanalizačního sběrače byl dlouhodobě vystaven působením látek, které jsou obsaženy ve splaškových vodách z výrobního areálu. Pro zjištění rozsahu  poškození byl proveden odběr vzorků z materiálu trouby na několika místech a provedeno testování:

- hloubky karbonatace

- rozsah poškození materiálu

- zbytkové pevnosti potrubí

Na základě chemické analýzy odpadních vod byl navržen sklolaminátový rukávec s vinylesterovou pryskyřicí.

Holešov, průmyslová kanalizace
Holešov před sanací
Holešov před sanací
Holešov - odběr vzorků
Holešov - odběr vzorků
Detail chemického působení chemikálií v betonu
Detail chemického působení chemikálií v betonu
testování vzorků Holešov
testování vzorků Holešov
Zpět