Drmoul – sanace DN 400 a DN 500 – 1773 m

Investor
CHEVAK Cheb, a.s.
Místo
Drmoul
Rok dokončení
2017
Popis

Bezvýkopová oprava kanalizace technologií UV Liner v celkové délce 1 773 m (DN 500 – 1 120 m, DN 400 – 653 m) v obci Drmoul. Kanalizace pod komunikací vykazovala známky porušení: netěsné spoje, infiltrace balastních vod. Vzhledem k tomu, že obcí Drmoul prochází komunikace I. třídy ve správě ŘSD, která prošla v nedávné době rekonstrukcí včetně rekonstrukce chodníků, byla zvolena metoda bezvýkopové opravy kanalizace.
Tloušťka staticky relevantní vrstvy sanačního rukávce Alphaliner 500G (krátkodobý modul pružnosti: 8 500 MPa, krátkodobé napětí v ohybu: 180 Mpa) byla stanovena statickým výpočtem:

  • DN 500: 3,7 mm a 4,4 mm
  • DN 400: 3 mm a 3,7 mm

Po realizaci byly z každého tvrzení odebrány vzorky – celkem 25 ks – a byly zaslány do akreditované laboratoře k ověření mechanických parametrů sanačního rukávce, tloušťky stěny a vodotěsnosti. Všech 25 vzorků všechny požadované parametry splnilo. Pro zapravení napojení přípojek byla použita v tomto případě maltová injektáž.

 

Zpět