ČOV a kanalizace Luleč

Investor
Obec Luleč
Místo
Luleč
Rok dokončení
2017
Popis

Kompletní dodávka stavby „ČOV a kanalizace obce Luleč“ včetně stokové sítě, domovních přípojek, čerpacích stanic, výtlaků, čistírny odpadních vod a komunikací.

Technické parametry:
5 507,5 m stok,
284 m výtlaku,
391 přípojek,
2 ČS,
5 domovních čerpacích stanic,
ČOV 1 050 EO,
16 968 m2 komunikací.

realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
realizace splaškové kanalizace a ČOV Luleč
Zpět