Bioveta, parní kotelna

Investor
Bioveta, a.s.
Místo
Ivanovice na Hané
Rok dokončení
2013
Popis

Dodávka a montáž tří parních kotlů o celkovém tepelném jmenovitém výkonu 6 802 kW a celkovém parním výkonu 10 200 kg/hod včetně měření a regulace a statického zajištění objektu.

ČÁST PARNÍ KOTLE:
Dodávka a montáž zdroje pro výrobu páry:
Plamencový žárotrubný parní kotel K1 LOOS typ UNIVERSAL UL-S –IE 2000x10 (parní výkon 1 800 kg/h, tepelný jmenovitý výkon 1 170 kW), který je osazen plynovým hořákem WEISHAUPT WM-G20/2-A ZM-LN.
Parní kotel K2 LOOS typ UNIVERSAL UL-S –IE 3200x10 (parní výkon 2 900 kg/h, tepelný jmenovitý výkon 1 885 kW), který je osazen plynovým hořákem WEISHAUPT WM-G30/1-A ZM-LN.
Kotle jsou napojeny na komíny DN 550 mm – 5,3 m (kouřovod 10 m) a DN 450 mm – 5,3 m (kouřovod 7 m).
Parní kotel K3 BOSCH UL-S-IE 5.000 x 10 + ECO 1 (parní výkon 5 500 kg/h, tepelný jmenovitý výkon 3 747 kW), který je osazen plynovým hořákem WEISHAUPT WM-G30/3-A ZM-LN. Kotel je napojen na komín DN 700 mm – 11,2 m (kouřovod 8 m).
Dodávka a montáž technologie vodního hospodářství a MaR.
Dodávka a montáž teplovodního topení v prostoru kotelny.

ČÁST MAR:
Provoz parní středotlaké kotelny o výkonu 6,9 MW, 10,2 t/hod., tlak páry 8 bar / 5 bar, je řízen nadřazeným řídicím volně programovatelným PLC systémem AMIT.
Řídicí systém zajištuje regulaci kaskády 3 parních kotlů o rozdílném výkonu, řízení výkonu kotlů, řízení systému úpravny vody, termického odplyňovače napájecí vody pro kotle a havarijních stavů kotelny.
Kotelna je schválena TIČR s BoSP pro provoz s občasnou obsluhou.
Řídicí systém Amit je pomocí komunikace Modbus RTU propojen s automatikou kotle, kde je použit PLC systém Siemens S7.
Provoz kotelny je sledován z dispečinku s grafickou vizualizací stavu technologie. Součástí dispečinku je i modul ekonomického vyhodnocení energetické účinnosti výroby páry.

Dodávka a montáž tří parních kotlů
Dodávka a montáž tří parních kotlů
Dodávka a montáž tří parních kotlů
Dodávka a montáž tří parních kotlů
Dodávka a montáž tří parních kotlů
Dodávka a montáž tří parních kotlů
Dodávka a montáž tří parních kotlů
Dodávka a montáž tří parních kotlů
Dodávka a montáž tří parních kotlů
Dodávka a montáž tří parních kotlů
Dodávka a montáž tří parních kotlů
Zpět