Měření a regulace

Veškeré  technologie (zdroje tepla, chladu, ...) od těch nejmenší domovních kotelen, domovních předávacích stanic až po teplárny se dnes již  neobejdou bez kvalitního řídícího systému. Středisko měření a regulace zajišťuje jak návrh, dodávku, montáž, vizualizaci a správu řídícího systému. 

Rozsah činností:

 • zařízení měření a regulace pro technická zařízení budov a technologické procesy
   • projektová dokumentace,
   • výroba,
   • dodávka,
   • montáž,
   • výchozí a periodické revizní zprávy
 • kontrola havarijních stavů plynové kotelny o výkonu nad 100kW vč. kalibrace detektorů plynu
 • slaboproudá elektroinstalace
 • silnoproudá elektroinstalace nízkého a vysokého napětí do 35kV včetně