Reference

Investor: Město Vyškov

Místo: Vyškov

Rok dokončení: 2017

Popis:

Realizace kompletní dodávky a montáže:

  • zdravotně technické instalace (ZTI),
  • ústředního vytápění bez dodávky zdroje tepla (ÚT)
  • rozvodů plynu

Zimní stadion Vyškov
Další