T 517 317 517

Záruční a pravidelný servis

Pravidelná roční servisní kontrola kotle je jednou z nutných podmínek uznání záruky na spotřebič a provádí se mimo topnou sezonu (květen – srpen) autorizovanou servisní firmou. První servisní prohlídka by měla být provedena do 12 měsíců od uvedení do spotřebiče do provozu. Kontaktujte nás!

SERVISNÍ DISPEČINK: T 517 317 517, E servis@trasko.cz

Během doby trvání záruky jsou závady vzniklé následkem vadného provedení nebo vadou materiálu bezplatně odstraněny. Servisní prohlídka jako taková je účtována dle platného ceníku.

Jsme autorizovaným servisem a partnerem velkého množství výrobců. Seznam ZDE!

Podmínky pro uznání záruky jsou:

  • předložení řádně vyplněného záručního listu s vylepeným kódem servisní firmy
  • první uvedení výrobku do provozu pověřenou servisní firmou
  • pravidelná roční servisní kontrola kotle

Záruka se nevztahuje na:

  • výrobky, které nebyly uvedeny do provozu pověřenou servisní firmou
  • závady vzniklé v důsledku nevhodného použití výrobku
  • poškození výrobku vzniklé přepravou nebo mechanickým poškozením
  • závady vzniklé nedodržením návodu pro instalaci
  • závady vzniklé nedostatečnou nebo chybnou obsluhou
  • závady plynoucí z chybné nebo nedostatečné údržby
  • poškození a závady vzniklé vnějšími vlivy (např. vlhkem, elektrickým přepětím, mrazem, prachem, chemickými nebo mechanickými usazeninami)

V případě, že potřebujete opravit plynový kotel, kontaktujte nás.

Havarijní služba

Potřebujete neodkladnou opravu Vašeho plynového spotřebiče? Využijte naši havarijní službu! Kontaktujte nás!

HAVARIJNÍ SLUŽBA: T 517 317 517, E servis@trasko.cz
od 10. 9. do 30. 4.: denně 7:00 - 19:00hod