EU zakazuje prodej neúčinných kotlů

Nutnost vyměnit žárovky se nyní opakuje i u zdrojů tepla!

Dle nařízení evropské unie půjdou od září na trh jen účinné kondenzační plynové kotle.

Zákaz prodeje se týká:

  • nekondenzačních plynových kotlů napojené do komína (s výjimkou kotlů s výkonem do 10kW pouze pro topení a kotlů s výkonem do 30k W s průtokovým ohřevem TV)
  • nekondenzačních plynových kotlů v provedení turbo (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou)

Kdo má starý kotel a chce jej ještě vyměnit za nekondenzační, měl by si pospíšit!

Kontaktujte nás!

SERVISNÍ DISPEČINK: T 777 738 218, E servis@trasko.cz

 

Kromě vyšších pořizovacích nákladů za kondenzační plynový kotel se musí také počítat s dalšími stavebními úpravami.

Důležité otázky spojené s výměnou kotle:

 Výměna odkouření
Při výměně kotlů v provedení turbo, či komín za kondenzační bude nutné vyměnit celé odkouření, neboť pro kondenzační kotle je dodáváno speciální provedení se spalinovou trubkou z plastu odolávající kondenzátu. Jednoduché to bude u vodorovného odkouření procházející např. jen obvodovou stěnou, jinde to může být obtížnější.

U společných komínů v bytových domech jen všechny stejné spotřebiče
Další problematickou záležitostí jsou společné, tzv. LAS komíny pro napojení více turbo kotlů v různých podlažích od různých uživatelů do jednoho komínového průduchu. Zde se nesmí kombinovat kotle s rozdílnou technologií (kondenzační – nekondenzační). Z toho vyplývá, že všechny kotle napojené na tento komínový systém musí zůstat nekondenzační nebo být kompletně vyměněny za kotle kondenzační. V těchto případech se dá předpokládat, že kompletní výměna bude narážet na dohodu všech majitelů jednotlivých bytových jednotek.

Odvod kondenzátu
Další nezbytný požadavek při přechodu z nekondenzačního kotle na kondenzační je zajištění odvodu kondenzátu vznikajícího při kondenzaci spalin s nutností napojení na kanalizaci. Při běžném provozu kotle vznikne několik litrů kondenzátu denně. Ve většině případů tedy bude výměna nekondenzačního kotle spojená se stavebními pracemi při napojování na stávající rozvody kanalizace. V případech, kdy nebude technicky možné napojit kotel přímo na kanalizaci, bude nutná instalace čerpadla pro odvod kondenzátu.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kondenzace/12752-zmeny-sortimentu-a-stitky-pro-plynove-kotle-od-zari-2015

Toto se Vás týkat nebude, pokud vyměníte kotel do září 2015!

SERVISNÍ DISPEČINK: T 777 738 218, E servis@trasko.cz