Výměna a montáž plynových kotlů

Váš starý kotel dosloužil? Rekonstruujete a měníte systém topení? Svěřte se odborníkům! Provádíme dodávku a montáž, výměnu plynových kotlů i montáž celého systému topení. Kontaktujte nás!

SERVISNÍ DISPEČINK: T 777 738 218, E servis@trasko.cz

Pro správnou a bezpečnou funkci plynového kotle je nutné, aby jeho instalaci provedl kvalifikovaný instalatér. Montáž plynových kotlů zahrnuje několik úkonů jako propojení rozvodů plynu, vody a topení, které vyžadují odbornost i zkušenosti.

Co zahrnuje výměna (montáž) plynového kotle?

  • odstranění starého kotle z provozu 
  • demontáž starého spotřebiče
  • usazení nového spotřebiče
  • připojení plynu, topné a užitkové vody
  • připojení do elektřiny
  • napuštění topného systému vhodnou vodou, případně chemicky upravenou v souladu s ČSN a podmínkami výrobců
  • montáž prostorového termostatu

Při výměně kotle je nutné zajistit revizi kouřovodu. Pokud kouřovod ve stávající podobě nevyhoví, je nutné počítat s úpravou – vyvložkování, či kompletně nové odkouření – dle typu nového kotle. V uvedené problematice Vám poradí kominík, nebo kontaktujte nás!

 

Důležité otázky spojené s výměnou kotle:

 

 

Výměna odkouření
Při výměně kotlů v provedení turbo, či komín za kondenzační bude nutné vyměnit celé odkouření, neboť pro kondenzační kotle je dodáváno speciální provedení se spalinovou trubkou z plastu odolávající kondenzátu. Jednoduché to bude u vodorovného odkouření procházející např. jen obvodovou stěnou, jinde to může být obtížnější.

U společných komínů v bytových domech jen všechny stejné spotřebiče
Další problematickou záležitostí jsou společné, tzv. LAS komíny pro napojení více turbo kotlů v různých podlažích od různých uživatelů do jednoho komínového průduchu. Zde se nesmí kombinovat kotle s rozdílnou technologií (kondenzační – nekondenzační). Z toho vyplývá, že všechny kotle napojené na tento komínový systém musí zůstat nekondenzační nebo být kompletně vyměněny za kotle kondenzační. V těchto případech se dá předpokládat, že kompletní výměna bude narážet na dohodu všech majitelů jednotlivých bytových jednotek.

Odvod kondenzátu
Další nezbytný požadavek při přechodu z nekondenzačního kotle na kondenzační je zajištění odvodu kondenzátu vznikajícího při kondenzaci spalin s nutností napojení na kanalizaci. Při běžném provozu kotle vznikne několik litrů kondenzátu denně. Ve většině případů tedy bude výměna nekondenzačního kotle spojená se stavebními pracemi při napojování na stávající rozvody kanalizace. V případech, kdy nebude technicky možné napojit kotel přímo na kanalizaci, bude nutná instalace čerpadla pro odvod kondenzátu.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kondenzace/12752-zmeny-sortimentu-a-stitky-pro-plynove-kotle-od-zari-2015

Zajistíme Vám záruční a pozáruční péči o Váš spotřebič!

Našim zákazníkům nabízíme nejen výměnu či dodávku topného systému, ale také záruční a pozáruční péči. Ta je velmi důležitá pro zachování funkčnosti a výkonu systému. Nechejte nás pečovat o Váš komfort. Kontaktujte náš servis.

SERVISNÍ DISPEČINK: T 777 738 218, E servis@trasko.cz