Výhody

Materiál

Technologie UV LINER používá pro staticky relevantní vrstvu rukávce tkaninu ze skelných vláken, která je navíjena se stejným překryvem (nemá žádná slabá místa). Dlouhodobý modul pružnosti takového rukávce je 5500N/mm2 (Alphaliner 500) nebo 9000N/mm2 (Alphaliner 1200).

Inverzní technologie používá pro staticky relevantní vrstvu rukávce tkaninu ze syntetické plsti, která je navíjena nebo sešita (mohou vzniknout slabá místa). Dlouhodobý modul pružnosti takového rukávce je 1 000 – 1 500N/mm2.

ZÁVĚR: Díky kvalitnějšímu materiálu a technologii výroby je pro stejné statické vlastnosti možné při použití technologie UV LINER použít až o 50% menší tloušťku rukávce a tím zlepšit hydraulické poměry a snížit náklady.

Skladovatelnost

Proces vytvrzení sanačního rukávce Alphaliner, technologie UV LINER, startuje až po jeho ozáření UV zářením (do pryskyřic jsou přimíchány fotoiniciátory). Proto lze sanační rukávec skladovat až 6 měsíců.

Proces vytvrzení sanačního rukávce u inverzní technologie, startuje ihned po smíchání složek pryskyřice. Proto lze sanační rukávec skladovat max. 2 týdny.

ZÁVĚR: Díky delší skladovatelnosti lze při použití UV technologie flexibilně reagovat na nepřízeň počasí, zdržení prací na stavbě,...

Rychlost tvrzení

Při použití UV LINER je 0,1 – 1,2m/min a za den je možné instalovat i více než 150m.

Tvrzení při použití inverzní technologie probíhá pomocí teplé vody nebo páry a za dva dny je možné instalovat cca 200m.

ZÁVĚR: Vytvrzení pomocí UV záření je až o 40% rychlejší.

Kontrola procesu instalace

Instalace technologie UV LINER je sledována pomocí kamery a celý proces je řízený počítačem a průběh instalace je zdokumentován a zaznamenán. Proces instalace je možné kdykoli zastavit a znovu spustit bez narušení správnosti procesu. Z celého procesu instalace je vyhotoven protokol. Instalaci inverzní technologie není možné sledovat pomocí kamery a po začátku instalace jej již není možné zastavit. Zkontrolovat správnost instalace lze až po jejím dokončení.

ZÁVĚR: Při problémech na staveništi lze, při použití technologie UV LINER, flexibilně reagovat a i v průběhu instalace tyto problémy vyřešit.