Volba zdroje vytápění

Správně zvolený zdroj tepla pro vytápění budovy je důležitým krokem k tepelné pohodě budovy a úspoře nákladů na energie.

Ing. Martin ŘEZNÍČEK, vedoucí projekce, T 777 738 203, E m.reznicek@trasko.cz