Reference

Investor: VOJENSKÁ UBYTOVACÍ SPRÁVA BRNO

Místo: PLYNOFIKACE AREÁLU KASÁREN A VVP DĚDICE VYŠKOV I. A II. ETAPA

Rok dokončení: 2010

Popis:

I. Etapa: dodávka a montáž STL plynovodu: celkem 6143 m potrubí plastového PE v dimenzích od d 32x3,0 mm až po d 400x22,7 mm, 35 kusů plynovodních přípojek pro jednotlivé objekty, dále osazení chrániček pro rozvody MaR vše vč. zemních prací, realizace dvou měřících stanic plynu
 II.Etapa: zrušení parních předávacích stanic a realizace 22 plynových kotelen pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody o celkovém instalovaném výkonu 18790,80 kW (použité kotle Viessmann), 1 parní kotelna o výkon 1.360 kW pro kuchyň (použitý kotel Viessmann). Hydrodynamické vyvážení stávajícího systému – osazení 5236 kusů termoregulačních ventilů Siemens DUOGYR

Servis kotelen.

VOJENSKÁ UBYTOVACÍ SPRÁVA BRNO	PLYNOFIKACE AREÁLU KASÁREN A VVP DĚDICE VYŠKOV I. A II. ETAPA
Další