Reference

Investor: Obec Úhonice

Místo: Úhonice

Rok dokončení: 2007

Popis:

Kompletní realizace vodovodních řadů cca 8 000bm z toho 2 000bm realizováno bezvýkopovou metodou (vlastní zařízení) realizace 350ks vodovodních přípojek.